Ostatní ambulance

Provádí předoperační vyšetření u rizikových pacientů na základě doporučení indikujícího operatéra.

personál lékaři a sestry ARO
telefon 371 762 112 (objednávky, recepce příjmových ambulancí) 
ordinační doba pátek   12:30 - 14:30 (na objednávku)
lokace ambulance působí v prostorách ordinace lékařské pohotovostní služby pro dospělé

Zajišťuje diagnostiku (rozpoznávání) a léčbu onemocnění krvetvorby a poruch srážení krve. Nachází se v přízemí nemocnice na konci chodby vedoucí vlevo za výtahy lůžkové části. Více ve stránce o Hematologicko-transfuzním oddělení najdete zde.

personál
vykonávají lékaři a sestry z hematologicko-transfuzního oddělení
telefon
371 762 296
ordinační doba

pondělí konzultace pro objednané pacienty
úterý
8:00 - 14:00
středa
8:00 - 14:00
čtvrtek
konzultace pro objednané pacienty
pátek 
konzultace pro objednané pacienty

Akutní případy po telefonické domluvě kdykoliv do 14:00

náběry krve
vyšetření Qicka z prstu

pondělí 10:00 - 12:00
úterý
7:00 - 10:00
středa
7:00 - 10:00
čtvrtek
10:00 - 12:00
pátek
7:00 - 10:00

odběry dárců krve
pondělí 6:00 - 9:00
čtvrtek 6:00 - 9:00

Do této ambulance je možné se objednat i ONLINE přes internet.

K vyšetření / ošetření v hematologické ambulanci si vezměte s sebou: průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, doporučení odesílajícího lékaře - pokud se jedná o první vyšetření v ambulanci, rozpis léků, které užíváte a zprávy z jiných odborných ambulancí či hospitalizací (propouštěcí zprávy) k nahlédnutí.

Ambulantní rehabilitace je zajištěna v ordinaci v suterénu budovy nemocnice. Je možno se objednat osobně, telefonicky nebo přes internet. Více na straně rehabilitačního oddělení zde.

lékař MUDr. Hana Weisová
telefon 371 762 287
ordinační doba
pondělí 12:00 - 16:00
úterý 7:00 - 15:30
středa 7:00 - 15:30
čtvrtek 7:00 - 15:30
pátek 7:00 - 15:30

Z důvodu zrušení ambulance rehabilitace v přízemí nemocnice je omezená kapacita pro objednání nových pacientů.

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.