Ostatní ambulance

personál  MUDr. Jiří Valeš  /  Slavomíra Nováková Šoustarová
telefon / objednávky 371 762 214
ordinační doba úterý  7:00 - 12:00  (pouze objednaní pacienti)
pátek  7:00 - 12:00  (pouze objednaní pacienti)

Provádí předoperační anesteziologické vyšetření pacientů u všech plánovaných operací. Dále anesteziologické vyšetření u rizikových pacientů na základě doporučení indikujícího operatéra.

personál lékaři a sestry ARO
telefon 371 762 151  - anesteziologická ambulance v ordinační době
371 762 112  - objednávky, recepce příjmových ambulancí  
ordinační doba pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00 (vyšetření u plánovaných operací)
pátek     12:30 - 14:30 (poradna pro rizikové pacienty - na objednání)
lokace ambulance působí v prostorách ordinace lékařské pohotovostní služby pro dospělé

K vyšetření v anesteziologické ambulanci je nutné kompletní předoperační vyšetření dle doporučení indikujícího operatéra. U plánovaných operačních výkonů se provádí po nahlášení pacienta v recepci příjmových ambulancí ještě před nástupem na oddělení.

V případě odložení operačního výkonu z důvodu nemoci či z jiného závažného důvodu, informujte lékaře prostřednictvím anesteziologické ambulance ev. recepce příjmových ambulancí viz telefony výše.

Zajišťuje diagnostiku (rozpoznávání) a léčbu onemocnění krvetvorby a poruch srážení krve. Nachází se v přízemí nemocnice na konci chodby vedoucí vlevo za výtahy lůžkové části. Více ve stránce o Hematologicko-transfuzním oddělení najdete zde.

personál
vykonávají lékaři a sestry z hematologicko-transfuzního oddělení
telefon
371 762 296
ordinační doba

pondělí konzultace pro objednané pacienty
úterý
8:00 - 14:00
středa
8:00 - 14:00
čtvrtek
konzultace pro objednané pacienty
pátek 
konzultace pro objednané pacienty

Akutní případy po telefonické domluvě kdykoliv do 14:00

náběry krve
vyšetření Qicka z prstu

pondělí 10:00 - 12:00
úterý
7:00 - 10:00
středa
7:00 - 10:00
čtvrtek
10:00 - 12:00
pátek
7:00 - 10:00

odběry dárců krve
pondělí 6:00 - 9:00
čtvrtek 6:00 - 9:00

K vyšetření / ošetření v hematologické ambulanci si vezměte s sebou: průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, doporučení odesílajícího lékaře - pokud se jedná o první vyšetření v ambulanci, rozpis léků, které užíváte a zprávy z jiných odborných ambulancí či hospitalizací (propouštěcí zprávy) k nahlédnutí.

Ambulantní rehabilitace je zajištěna v ordinaci v suterénu budovy nemocnice. Je možno se objednat osobně, telefonicky nebo přes internet. Více na straně rehabilitačního oddělení zde.

lékař MUDr. Hana Weisová
telefon 371 762 287
ordinační doba
pondělí 12:00 - 16:00
úterý 7:00 - 15:30
středa 7:00 - 15:30
čtvrtek 7:00 - 15:30
pátek 7:00 - 15:30

Z důvodu zrušení ambulance rehabilitace v přízemí nemocnice je omezená kapacita pro objednání nových pacientů.

UA ТОЧКА

центя первинної допомоги для людей з України / Centrum primární péče pro osoby z Ukrajiny

  • Пропозиція допомоги - центр первинної медичної допомоги в діапазоні: швидка медична допомога для дорослих і дітей, для необходи́ гінекологічний пункт
  • забезпечення лише́ го́строго лікування
  • не надає превенти́вня, регуля́рня подальшия догляд !
  • для вас працює медичний персонал (лікар, медсестра), планшет з Google-перекладачем, картки іноземної мови (CZ vs UA) та перекладачі может перекладати по телефону (лише́ з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 15:00)
  • Nízkoprahová ambulance - centrum primární péče v rozsahu: lékařská pohotovostní služba pro dospělé i děti, dle potřeby gynekologícká péče 
  • zajištění pouze akutní péče 
  • neposkytuje péči odpovídající základní péči ordinace praktického lékaře (preventivní, pravidelnou, následnou/kontroly)
  • k dispozici mají zdravotníci (lékař, sestra), tablet s Google překladačem, cizojazyčné karty a tlumočníky na telefonu (PO - PÁ 7 - 15 hod)
швидка медична допомога для дорослих і дітей
(lékařská pohotovost pro dospělé / pro děti) 
з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 15:00 (od pondělí do pátku 7 - 15)
гінекологічний пункт
(gynekologická ambulance)
понеді́лок з 8:00 до 14:30    (pondělí 8:00 до 14:30)
четве́р        з 8:00 до 14:30    (čtvrtek 8:00 до 14:30)
адре́са Rokycanská nemocnice/Pокицанська лікарня:
Rokycany
/ Pокицани - Voldušska 750  

Pобоче місце UA POINT позначено, маршрут від входу до приміщення лікарні також позначений

Радник пацієнта

Радник пацієнта рекомендації щодо підвищення / Rádce pacienta


медичне страхування

Важлива інформація про медичне страхування / Důležité informace ke zdravotnímu pojištění


Увага

Попередження поліції ЧР / Upozornění Policie ČR

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.