Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci je Rokycanská nemocnice nucena reagovat průběžně na situaci v zemi, kraji i okrese a upravovat podle ní režim návštěv hospitalizovaných pacientů. 

Omezení návštěv 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí v Rokycanské nemocnici omezení návštěv: 

Návštěvy na lůžkových odd. jsou možné pouze ...

Návštěvy na lůžkových odděleních jsou povolené při dodržení následujících opatření:

Návštěvy musí mít ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2 / KN95 nebo vyšší), dodržovat hygienu rukou (na odd. JIP ochranný oblek) a dodržovat pokyny zdravotnického personálu.

Na návštěvu smí nejvýše dvě osoby.

Děkujeme za pochopení 

Standardní režim návštěv

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Rokycanské nemocnice doporučené termíny návštěv.  Po dohodě s lékařem popř. zdravotním personálem na konkrétním oddělení je však možná domluva na jiném čase návštěv.

Doporučené časy návštěv

  • pondělí až pátek 14:00 – 17:00 hod
  • sobota, neděle a svátky 14:00 – 16:00 hod

Na Jednotce intenzivní péče (JIP) závisí konkrétní hodiny návštěv na zdravotním stavu pacientů, domluvě se zdravotním personálem a provozu oddělení. Vhodná je vždy telefonická domluva na čísle 371 762 325, případně 371 762 255. 

Hygiena rukou

Během pobytu v nemocnici dodržujte správnou hygienu rukou.

Návštěva


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.