Odběrové centrum dárců krve

Chystáte-li se k nám, sledujte prosím naše stránky! Všechny aktuality najdete zde.

Důležité

Aktualizováno

15. 4. 2024

Barometr krve

Vítáme k odběru dárce všech krevních skupin. Nejvíce v tuto chvíli potřebujeme  0+, 0-, A+, A-, B-.

Jdete-li k nám poprvé, pročtěte si předem dokumenty viz níže kapitola "Ke stažení". Nejasnosti konzultujte telefonicky nebo mailem.
   

Odběrové dny a místo

PO a ČT | 6:00 až 9:00
Vstup v zadní části areálu nemocnice -  z nádvoří vlevo kolem hlavní budovy. Řidiči, využívejte prosím velké parkoviště v areálu vlevo za vrátnicí.  

Odběry o letošních prázdninách nebudou v týdnu 1.-4. 7.  a 12.-15. 8. 24 (dovolené).
   

Rezervace NOVĚ

V průběhu dubna zahajujeme zkušební provoz  on-line rezervačního systému, kde uvidíte i aktuální volné kapacity.

Prosíme respektujte aktuální potřebu krve (Barometr) a s lékařem individuálně domluvené intervaly odběrů. Po rezervaci vyčkejte potvrzení termínu běžnou zvací sms. Děkujeme.

ON-LINE REZERVACE odběru krve v RN   

Omezení

Nachlazení, viróza - Dárci po jakékoliv viróze (včetně covidu) mohou k odběru 2 týdny po uzdravení, pokud se budou cítit dobře . Pokud byla horečka nad 38°C nebo byla podána antibiotika, nutno dodržet pauzu 1 měsíc

Klíšťata - Po každém přisátí klíštěte je nutno dodržet pauzu 1 měsíc. Pokud se ale v místě objeví kožní reakce 1 cm a víc (třeba i s odstupem několika týdnů), je třeba dodržet pauzu 6 měsíců a dle situace ukázat nález kožnímu nebo praktickému lékaři.

Očkování - K odběru krve po očkování proti nejčatějším infekcím (zejm. chřipka, žloutenka, covid apod.) lze po 4 týdnech. Pauzu lze zkrátit u RNA vakcin, tetanu a klíšťové encefalitidy, pokud není reakce.

Cestování

 • Evropa: v období květen - říjen dodržujeme odstup 1 měsíc po návratu u zemí s rizikem přenosu tzv. Západonilské horečky (Itálie, Španělsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Řecko, ).
 • mimo Evropu: odstupod návratu 2 - 3 měsíce,
 • Země s výskytem malárie (střední a jižní Afrika, střední a jižní Amerika, východ Asie, Indonézie): odstup od návratu 6 měsíců.
 • Více v dokumentech Ke stažení

V případě nejistoty prosím volejte nebo pošlete dotaz na e-mail.


Cesta dárce

Pravidelní dárci to dobře znají. Pro prvodárce nebo ty, kteří dárcovství zvažují, ale představujeme cestu dárce, jak putuje naším pracovištěm a co ho všechno čeká.

1. Příprava

K odběru si dárce nosí občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií), kartičku pojišťovny a průkazku dárce (prvodárcům ji vystavíme). 

Před odběrem by měl být dárce odpočinutý, má normálně snídat (omezení je jen na tučná jídla), a hodně se napít. Celkově by měl být v dobré kondici a psychickém stavu.

2. Příchod 

Transfuzní oddělení má zvláštní vchod v zadní části nemocnice. 

Dárci mohou parkovat v areálu nemocnice zdarma. Auto nechají na parkovišti vlevo od vrátnice a projdou značenou cestičkou k zadnímu vchodu. Kdo jde od vrátnice pěšky, obejde nemocnici zleva podchodem a kolem garáží.

    
F_2A2_0912 nemocnice Rokycany - letecky - kopie

3. Dotazník a zkušební náběr

Po příchodu se dárce ohlásí v recepci za vchodem, kde si vyzvedne a vyplní dotazník o zdravotním stavu a možných rizicích, včetně ev. cestování. Všichni by měli být seznámeni s dokumentem Poučení dárce.  V místnosti evidence dárce prokáže svou totožnost a absolvuje náběr vzorku krve z prstu nebo ze žíly k vyšetření krevního obrazu. Vzorek putuje okamžitě do analyzátoru.

dárci 3

4. Občerstvení

Během čekání,  než na dárce přijde řada a než je zpracován jeho krevní vzorek, může si každý dát podle chuti malé občerstvení či pití, které ochotně a bezplatně nabízí pracovnice kuchyňky.  Místnost pro čekající dárce není běžnou čekárnou. Je útulná s pohodlnými židlemi a stoly. Čekající může sledovat televizi nebo si popovídat s kolegy. V celém prostoru je rovněž bezplatná wi-fi.    

5. Pohovor s lékařem

Po chvilce čekání absolvuje dárce pohovor s lékařem. V případě pravidelných dárců bývá vyšetření velmi rychlé. Lékař změří krevní tlak, teplotu, zkontroluje dotazník, výsledky krevního vzorku, případně položí pár doplňujících dotazů a to je vše. U prvodárců je otázek více a pohovor je o trochu delší. Každý dárce má možnost ptát se na všechno, co potřebuje, a také dostat odpověď.

   
dárci 2

6. Odběr

Je-li vše v pořádku, postupuje dárce k odběru krve, který provádějí zkušené sestry. Samotný odběr trvá zhruba pět minut. Nebolí, dárce si může celou dobu povídat a celou dobu je také pod pečlivým dohledem. Pokud chce, může mít dárce i během odběru k ruce pití. 

    
dárci 5

7. Cesta krve (níže)

Standardně se odebírá 410 až 450 ml krve. Ta se po odebrání do vaku označí a pomalu se zchlazuje. Ke zpracovateli putuje v chladicím boxu novým převozním vozem Rokycanské nemocnice.
       auto 

    
dárci 6

8. Potvrzení, svačina 

Následně dárce dostane potvrzení o odběru a odchází zpět do čekárny,  kde si pod dohledem chvíli odpočine (Doba potřebného odpočinku je individuální, ale pokud dárce řídí auto, doporučujeme  alespoň 20-30 minut, podle reakce organismu.). Aby nabral energii, dostane každý skvělou svačinu, kterou mu opět zdarma připraví pracovnice kuchyňky.  

    
dárci 7

9. Rozloučení

Když je všechno v pořádku, dárce pak odchází domů. Obvyklá doba, kterou stráví v odběrovém centru včetně odpočinku, se pohybuje v průměru kolem hodiny, výjimečně déle. My máme radost, že jsme měli čest potkat se s milými lidmi, dárci odcházejí s dobrým pocitem, že někomu pomohli. Za každou návštěvu děkujeme. 

Po odběru má dárce nárok na den volna v zaměstnání. A za každý odběr si může odečíst ze základu daně z příjmu 3000 Kč.     


Cesta krve

Cesta krve 2


Dotazy

 • I nepatrné množství má potenciál pomoc k uzdravení nebo dokonce zachránit životBez krve nelze řešit vážné úrazy, složitější operace a nelze zachraňovat maminky po komplikovaném porodu. Krev potřebují občas i novorozená miminka. Bez darované krve se neobejde léčba umělou ledvinou, léčení mnoha chronických nemocí, krevních chorob, nádorů a dalšíc onemocnění a zdravotních komplikací.
 • Krev je nenahraditelná. Ani ve 21. stolení neexistuje způsob nebo jiná látka, která by dokázala ve všech směrech nahradit skutečno krev. 
 • Dárcovství krve je věc společenské odpovědnosti. Přináší dobrý pocit z nezištné pomoci lidem, kteří krev potřebují k záchování přiměřené kvality života nebo dokonce k záchraně života. 
 • Pozor ! - Dobrý pociz z dárcovství je návykový :-)
 • Jednou může vaši krev potřebovat někdo z vašich blízkých, nebo dokonce i vy sami. 
 • Jiné výhody pro dárce krve viz níže

Poskytnete docela málo - kolem 450 ml tělních tekutin. A přitom někdo může získat tak moc, včetně možnosti žít. 

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (u prvodárců do 60 let). Jestliže dárce neprodělal žádnou vážnější nemoc a neužívá léky, žádné lékařské doporučení není třeba.

Své zdravotní údaje uvede dárce v dotazníku před odběrem. Následně je hodnotí lékař odběrového centra. Ten si v případě pochybnosti může vyžádat zprávu o zdravotní způsobilosti dárce od jeho ošetřujícího lékaře.

K odběru krve se může přistoupit, jen pokud je dárce úplně zdráv, žádné problémy nemá a před darováním neměl. Existují dočasné, ale i trvalé překážky v darování, kdy z bezpečnostních důvodů pro příjemce krve, ale i pro samotného dárce je nutné darování odložit: Patří mezi ně různá, i běžná onemocnění, prodělaný chirurgický zákrok, čerstvé očkování, klíště, alergické projevy, opar, užívání některých léků, cestování a další okolnosti, vyjmenováné v Poučení dárce a v Dotazníku dárce. 

Pokud dárce nějakými zdravotními problémy prochází nebo prošel, je vhodné, aby následný odběr krve odložil nebo  svůj stav konzultoval s lékařem transfuzní služby. Ochranné intervaly do dalšího odběru krve se mohou podle situace pohybovat od několika dní do několika měsíců, někdy i déle. Po závažných, byť doléčených komplikacích (třeba onkologická onemocnění apod.) už darování krve nemusí být vhodné.  

K odběru si dárce nosí občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií), kartičku pojišťovny a průkazku dárce, přičemž prvodárci je vystavena. 

Před odběrem by měl být dárce odpočinutý, normálně najezený (omezení je jen na tučná jídla), dostatečně napitý a měl by být v dobré kondici a psychickém stavu. Po příchodu do odběrového centra vyplní pečlivě a pravdivě dotazník o zdravotním stavu. Absolvuje náběr zkumavky krve (ze žíly nebo z prstu) k vyšetření krevního obrazu a základní vyšetření lékařem (pohovor, krevní tlak, teplota).

Je-li vše v pořádku, postupuje dárce k odběru krve, který provádějí sestry. Samotný odběr trvá cca 5 minut. Standardně se odebírá 410 až 450 ml krve. Následně dárce dostává připravená potvrzení o odběru a odchází na svačinu, kterou mu HTO poskytne a kde má možnost si dostatečně odpočinout. Pokud dárce na cestě domů řídí motorové vozidlo, měl by u svačiny a odpočinku setrvat minimálně půl hodiny. Obvyklá doba, kterou dárce stráví v odběrovém centru včetně odpočinku, se pohybuje od 45 do 90 minut.

Plnou krev lze darovat nejdříve po dvou měsících, ideálně ale u mužů po třech a u žen po čtyřech měsících. Muži pak mohou krev darovat až čtyřikrát do roka, ženy třikrát.

V praxi bývá ovšem frekvence odběrů u jednotlivých dárců nižší. Pravidelné dárce totiž k odběrům zveme a při zvaní respektujeme, jak jeho organismus odběry toleruje, a zohledňujeme rovněž, kolik krve je právě potřeba k doplnění bezpečných zásob pro potřeby regionu. Tato potřeba se může lišit dle krevních skupin.

Dárce zveme k odběru podle aktuálního stavu zásob krve a konkrétních krevních skupin v Rokycanské nemocnici a na pracovišti smluvního zpracovatele krve. Prvodárci, kteří jdou darovat krev poprvé, mohou samozřejmě přijít bez objednání kterýkoliv odběrový den. Opakované dárce zveme / objednávají se těmito způsoby:

 • Pomocí SMS - nejobvyklejší způsob (SMS jsou odesílány z počítače a nelze na ně odpovídat)
 • Tištěnými pozvánkami  - pokud dárcům nevyhovuje posílání SMS
 • Objednáním přes internet - mohou využít dárci, kteří z osobních či pracovních důvodů potřebují zvolit termín odběrů dle vlastních možností. Termín objednání potvrdí sestra pomocí SMS.

Pokud dárci v pozvánce navržený termín nevyhovuje, rádi jej posuneme dle jeho potřeb. Stačí dát vědět (telefonem 371 762 296 nebo mailem hto@rokycany.nemocnicepk.cz.

Je dobré vědět o návštěvě předem, abychom byli na konkrétního dárce připraveni. Urychlí to průchod dárců evidencí a hlavně uspoří jejich čas. Zajímáme se také o zdraví dárců, a pokud nereagují na zvaní, děláme si starost.

Dárcovství je především záležitostí společenské odpovědnosti, etiky, dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří krev potřebují k uzdravení či záchraně života. Nicméně dárci krve požívají určitá zvýhodnění a jsou k motivováni k pravidelnému dárcovství. 

 • V případě uskutečněného odběru má dárce ze zákona nárok na 24 hodin pracovního volna na zotavenou. V případě neuskutečněného odběru může dárce vykázat dobu strávenou v odběrovém centru jako návštěvu u lékaře.
 • Za každý uskutečněný odběr si může dárce odečíst od základu daně z příjmu částku 3000 Kč, jako dar pro zdravotnícké účely (dle novely zákona č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zák. 586/1992).
 • Dárce krve je pod pravidelnou lékařskou kontrolou a v individuální péči. V případě zdravotního problému se může kdykoliv s důvěrou obracet o konzultaci či pomoc na zdravotníky HTO Rokycanské nemocnice. 
 • Jubilejní počty odběrů jsou oceňovány Českým červeným křížem resp. udělením plakety Prof. MUDr. Jana Jánského a to bronzovou (10 oběrů), stříbrnou (20) a zlatou plaketou (40) a dále pak Zlatým křížem ČČK 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160 odběrů). 
 • Další výhody mohou poskytovat dárcům jednotlivé zdravotní pojišťovny (např. vydáváním vitamínů, proplácením některých očkování, zdravotních výkonů, nebo rehabilitací, rekondiční pobyty - info v jednotlivých ZP), některá města a obce (zvýhodněná veřejná doprava), případně zaměstnavatelé. Například město Rokycany odměňuje prvodárce a dárce s jubilejními odběry peněžní poukázkou na nákup zboží v prodejnách potravin U Heroldů a ve Žďáru a dále poskytuje dárcům krve kartu na bezplatné parkování na placených parkovištích v Rokycanech. 

Odpovídáme za plnou bezpečnost dárce i za to, aby nebyl žádným způsobem ohrožen příjemce darované krve. Proto má transfuzní služba definovaná pravidla, při kterých darování krve není vhodné a která je nutné respektovat (viz příloha Poučení dárce). Pravidla se týkají hlavně zdraví samotného dárce. Při jejich dodržování je dárcovství krve bez rizika. 

Transfuzní služba nedoporučuje v krátkých intervalech nebo opakovaně střídat odběrová místa. Mezi darováním v různých odběrových centrech by mělo uběhnout ideálně alespoň šest měsíců.


Ke stažení

Mnoho dalších zajímavých informací najdete na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství:

https://www.transfuznispolecnost.cz/darci-krve 


Autotransfuze

Odběrové centrum RN provádí odběry autotransfuzí, kdy si pacient před svou plánovanou operací (například ortopedická operace kloubní náhrady) daruje vlastní krev. Ta se uchová ve formě krevních konzerv pro potřebu transfuze během operace nebo po operaci.


Kostní dřeň

Hematologicko-transfuzní oddělení Rokycanské nemocnice je od roku 2011 jedním z náběrových center Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) – viz www.kostnidren.cz/registr/

Zájemci o vstup do ČNRDD dostanou u nás základní informace a absolvují vstupní pohovor s lékařem, kdy mají možnost ptát se a získat odpověď na všechny své otázky, týkající se dané problematiky. Vyplní vstupní dotazník o zdravotním stavu a souhlas (či nesouhlas) s uchováním své DNA. Následuje odběr zkumavky krve a kontrola identity vzorku.

Vzorek s formuláři zašlou pracovníci HTO RN do spádového dárcovského centra Plzeň, kde je dárce dále veden v databázi. Pokud se dárce na základě analýzy jeho tkáňových znaků dostane do užšího výběru pro konkrétního pacienta, je kontaktován již Dárcovským centrem Plzeň.


Oddělení

Odběrové centrum je nedílnou součástí Hematologicko-transfuzního oddělení Rokycanské nemocnice 

Hematologicko-transfuzní odd.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.