Nemocnice měla v loňském roce 60 let

Rokycanská nemocnice přivítala své první pacienty v červnu roku 1957. Slavnostního otevření nově vybudované nemocnice se zúčastnil tehdejší ředitel Světové zdravotnické organizace Van de Calsythe.

Stavba komplexu budov začala na severním okraji Rokycan v roce 1952 podle projektu architektů Ing. Arch. Miroslava Kleina a Ing. Arch. Josefa Mojžíše. V tehdejší době se jednalo o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice (lůžkový trakt) a budovy polikliniky, spojené společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami, takzvaným komplementem.

2012190420-01-budova

Původní kapacitu čtyř základních lůžkových oddělení – dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgické a interní - tvořilo v době zahájení provozu 250 lůžek a personál čítající 328 lidí. Počty lůžek i zaměstnanců se v průběhu času vyvíjely. Do roku 1961 docházelo k postupnému zvýšení lůžkové kapacity až na 430 v celkem šesti odděleních. Nejvíce zaměstnanců měla pak nemocnice v roce 1970, kdy jich zde pracovalo 640. V dalších letech se počty snižovaly.

Již v roce 1971 mohla veřejnost využívat lékařskou službu první pomoci. Na ní pak jen o rok později jako jedny z prvních v republice v rámci nemocnice navázaly i výjezdy rychlé záchranné služby. Postupně přibyly intenzivní formy péče – anesteziologicko resuscitační oddělení a jednotka intenzivní péče. Byly dostavěny garáže, vrátnice, prodejna a vedle nemocnice též ubytovna a bytovka pro zaměstnance.

Po roce 1989 některé ambulance v poliklinické části převzali privátní ambulantní lékaři, kteří s nemocnicí nadále spolupracují. Do konce roku 1991 byla Rokycanská nemocnice organizačně začleněna pod tehdejší Okresní ústav národního zdraví. Mezi lety 1992 až 2003 nesla název Nemocnice s poliklinikou Rokycany. Od roku 2002 je jediným vlastníkem Plzeňský kraj. 

Za dobu své existence se v rokycanské porodnici narodilo zhruba 41,5 tisíce dětí, lékaři zde provedli přes 178 tisíc operací a úspěšnou léčbu či ošetření zde absolvovalo 1,5 milionu pacientů.

Současnost

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.