Odd. klinické biochemie a hematologie (OKBH)

Péče

Oddělení klinické biochemie a hematologie poskytuje služby v oboru biochemie, hematologie a imunohematologie. Služby poskytuje pro všechna lůžková a ambulantní oddělení Rokycanské nemocnice i pro ambulantní lékaře v regionu. Je pracovištěm s nepřetržitým provozem.

V roce 2017 získalo OKBH osvědčení o akreditaci NASKL ČLS JEP.

Laboratoř se zúčastňuje celostátního externího hodnocení kvality úrovně laboratorního měření (EHK), kterou je zajišťováno externí posuzování její práce a výsledků.

Součástí laboratoře je odběrová místnost. Odběry ze žíly a z prstu provádí odběrová sestra v pracovních dnech 6:00 - 10:00 hodin.

2012173604-2


Tým

Vedení

F_2A2_0419

Ing. Miluše Černá
vedoucí oddělení

martincova

Jitka Martincová
vedoucí laborantka

Lékaři

MUDr. Veronika Šoupová

MUDr. Miroslava Padrtová

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně zde pracují odběrová sestra, laborantky a sanitářka oddělení klinické biochemie a hematologie.


Kontakt

biochemická laboratoř 371 762 292 okb@rokycany.nemocnicepk.cz
vedoucí oddělení 371 762 290 miluse.cerna@rokycany.nemocnicepk.cz
vedoucí laborantka 371 762 293 jitka.martincova@rokycany.nemocnicepk.cz
příjem materiálu 371 762 289
hematologická laboratoř 371 762 295

Oddělení

Oddělení se nachází v 1. patře budovy nemocnice, ve spojovací části mezi lůžkovou a ambulantní částí. Vstup je z lůžkové části nemocnice.

2012173614-4

2012173609-3

 


Informace a pokyny pro lékaře a pacienty


Laboratorní příručka

Pokyny pro pacienty
Příprava před odběrem žilní krve
Odběr vzorku moče
Sběr moče za 24 hodin
Vyšetření mikroalbuminurie
Návod na použití odběrových zkumavek pro test na OK
Zátěžový test pro diabetiky (oGTT)
Zátěžový test DIA pro těhotné (oGTT)

Informace pro oddělení
Odběr venózní krve – SYSTÉM VACUETTE
Odběr kapilární krve
Indikace a provedení oGTT

Abecední seznam laboratorních vyšetření
Abecední seznam laboratorních vyšetření

Požadavkový list, žádanky
Laboratorní žádanka - RN
Žádanka  o imunohematologické vyšetření a o transfúzní přípravky - RN
Žádanka o transfúzní přípravky - FN Plzeň
Žádanka  o laboratorní vyšetření - Transfuzní oddělení FN Plzeň

Podmínky k transportu do Nemocnice Klatovy
Přehled podmínek transportu do NEMKT

Ke stažení

Zápatí - další informace

Kontakt

Rokycanská nemocnice, a. s.
Voldušská 750, 337 01 Rokycany
IČO: 26360900 DIČ: CZ26360900

zobrazit na mapě

+420 371 762 111

ESF

Copyright ©2018 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.