Odd. klinické biochemie a hematologie (OKBH)

Péče

Oddělení klinické biochemie a hematologie poskytuje služby v oboru biochemie, hematologie a imunohematologie. Služby poskytuje pro všechna lůžková a ambulantní oddělení Rokycanské nemocnice i pro ambulantní lékaře v regionu. Je pracovištěm s nepřetržitým provozem.

V roce 2017 získalo OKBH osvědčení o akreditaci NASKL ČLS JEP.

Laboratoř se zúčastňuje celostátního externího hodnocení kvality úrovně laboratorního měření (EHK), kterou je zajišťováno externí posuzování její práce a výsledků.

Součástí laboratoře je odběrová místnost. Odběry ze žíly a z prstu provádí odběrová sestra v pracovních dnech 6:00 - 10:00 hodin.

2012173604-2


Tým

Vedení

F_2A2_0419

Ing. Miluše Černá
vedoucí oddělení

martincova

Jitka Martincová
vedoucí laborantka

Lékaři

MUDr. Veronika Tolarová

MUDr. Miroslava Padrtová

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně zde pracují odběrová sestra, laborantky a sanitářka oddělení klinické biochemie a hematologie.


Kontakt

biochemická laboratoř 371 762 292 okb@rokycany.nemocnicepk.cz
vedoucí oddělení 371 762 290 miluse.cerna@rokycany.nemocnicepk.cz
vedoucí laborantka 371 762 293 jitka.martincova@rokycany.nemocnicepk.cz
příjem materiálu 371 762 289
hematologická laboratoř 371 762 295

Oddělení

Oddělení se nachází v 1. patře budovy nemocnice, ve spojovací části mezi lůžkovou a ambulantní částí. Vstup je z lůžkové části nemocnice.

2012173614-4

2012173609-3

 


Informace a pokyny pro lékaře a pacienty


Laboratorní příručka

Pokyny pro pacienty
Příprava před odběrem žilní krve
Odběr vzorku moče
Sběr moče za 24 hodin
Vyšetření mikroalbuminurie
Vyšetření oGTT
Vyšetření oGTT u těhotných žen

Informace pro oddělení
Odběr venózní krve – SYSTÉM VACUETTE
Odběr kapilární krve
Orální glukózový toleranční test (oGTT)

Abecední seznam laboratorních vyšetření
Seznam laboratorních vyšetření OKBH RN

Požadavkový list, žádanky
Požadavkový list OKBH RN
Žádanka o laboratorní vyšetření Transfúzního oddělení FN Plzeň
Žádanka o transfúzní přípravky Transúzního oddělení FN Plzeň
Přehled podmínek transportu do NEMKT

Ke stažení

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.