Co si (ne)vzít s sebou do nemocnice

K plánované operaci nebo hospitalizaci je důležité se dobře připravit, a to nejen mentálně. Je třeba vzít si s sebou i potřebnou dokumentaci a vybavení. Níže najdete tipy, co vše je třeba přibalit, nebo naopak, co do nemocnice rozhodně nepatří. Specifický seznam věcí vhodných k hospitalizaci dle charakteru léčby či operace poskytne konkrétní oddělení.  

Potřebné průkazy a dokumentace

 • občanský průkaz,
 • průkaz pojištěnce,
 • doporučení k přijetí k hospitalizaci (pokud již nemá personál nemocnice),
 • doklad o pracovní neschopnosti (pokud Vám byl vystaven),
 • zdravotnickou dokumentaci popřípadě její výpis a výsledky nutných předoperačních vyšetření (pokud není dohodnuto jinak),
 • rentgenové snímky z posledních vyšetření před hospitalizací (pokud jsou, pokud souvisí s hospitalizací nebo pokud je již nemá personál nemocnice),
 • vyplněné požadované dotazníky a formuláře eventuálně pediatrickou anamnézu (pokud se jedná o dítě)

Měli byste znát

 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo příbuzné,
 • údaje o osobách, kterým může ošetřující lékař podat informace o zdravotním stavu a průběhu léčby

Vhodné přibalit

 • kniha, časopis, rádio / hudební přehrávač (ideálně se sluchátky),
 • minerální vodu   

Potřebné vybavení

 • léky, které běžně užíváte (ideálně v originálním balení včetně dávkování, příp. seznam těchto léků) - léky pak používejte dle pokynů ošetřujícího lékaře; v případě, že byste užívali léky bez vědomí lékaře či sester, je nebezpečí nežádoucích účinků,
 • osobní toaletní potřeby (ručník, kartáček na zuby, pasta, toaletní papír, mýdlo hřeben, jiná kosmetika, holení),
 • pyžamo, župan, spodní prádlo, přezůvky,
 • oblečení k převozu do nemocnice a z nemocnice

    

  toaletní potřeby

  Nechat doma

   • šperky, větší obnos peněz (či vkladní knížky), luxusnější hodinky - pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční úschova; za případnou ztrátu věcí nepřevzatých přímo do úschovy nemocnice neručí,
   • zbraně,
   • dražší typy mobilních telefonů - při používání telefonů či tabletů nerušte ostatní pacienty a řiďte se pokyny ošetřujícího personálu; signály mohou rušit některé zdravotnické přístroje

  Pobyt v nemocnici

  Zápatí - další informace

  ESF

  Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
  Created by Beneš & Michl.