Dětské oddělení

Péče

Dětské oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro děti a mladistvé od narození do 19 let, k tomu disponuje dvaceti lůžky, z toho 14 pro děti, 6 pro jejich doprovod.

Spektrum péče

  • interní nemoci, respirační, nemoci trávicí a močové soustavy
  • nemoci kožní, oční, ORL a gynekologické (neurologie zrušena k 1.9.2020)
  • péče po úrazech a zákrocích chirurgických, ortopedických a urologických

Spolupracujeme nejen s kolegy z ostatních oddělení naší nemocnice, ale i s externími specialisty, kteří k nám na oddělení docházejí. Neméně významná je i spolupráce s vyšším klinickým pracovištěm – Dětskou klinikou FN Plzeň.

V souladu s rozvojem ambulantních diagnostických možností došlo ke snížení počtu hospitalizovaných dětí i ke zkrácení doby léčení pacientů na našem oddělení, průměrná ošetřovací doba je 2 - 4 dny. K tomu přispívá i možnost pobytu jednoho z rodičů u dětí mladších 6 let. U dětí nad 6 let věku je hospitalizace doprovodu možná za úhradu a dle obsazenosti lůžek. Oddělení naplňuje ustanovení Charty práv hospitalizovaného dítěte.

Tým dětských lékařů a sester ve spolupráci se sponzory a vedením nemocnice postupně vytvořil a dále rozvíjí pro nemocné děti co nejlepší podmínky pro pobyt na oddělení. Aby se u nás dětští pacienti cítili co nejlépe, spolupracujeme také se Zdravotními klauny, kteří nás navštěvují pravidelně každý měsíc.

IMG_6432


Tým

Vedení

Paduchova 2

MUDr. Jaroslava Paduchová
primářka

brozikova

Mgr. Radka Brožíková
vrchní sestra

Lékaři

MUDr. Zuzana Humlová

MUDr. Robert Nekl

MUDr. Hana Perková, MBA

MUDr. Kateřina Moricová

 MUDr. Alexandra Katrušinová

Nelékařští zdravotníci

O naše dětské pacienty pečují odborně erudované / diplomované zdravotní sestry.


Kontakt

oddělení 371 762 110 detske@rokycany.nemocnicepk.cz
primářka 371 762 100 jaroslava.paduchova@rokycany.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 371 762 102 radka.brozikova@rokycany.nemocnicepk.cz
lékaři 371 762 103
ambulance 371 762 113

Oddělení

Dětské oddělení RN má k dispozici 14 lůžek pro děti a 6 pro jejich doprovod. Jeden pokoj je vybaven pro akutní a závažné případy vyžadující zvýšenou péči (nebulizace, monitory vitálních funkcí). K monitoraci dětí má dále k dispozici baby senzory pro kojence nebo kamerou sledovaný pokoj kojenců a batolat. 

Lůžková stanice se nachází v 1. patře lůžkového traktu.

  

IMG_6420


Ambulance

Součástí oddělení jsou i ambulance – příjmová, odborné ambulance:  (neurologie zrušena k 1.9.2020, obracejte se prosím na FN Plzeň), gastroenterologická, nefrologická a ordinace praktického lékaře. Lékařská a sesterská péče je zajištěna 24 hodin, od 15:30 do 7:00 hod. ranní v rámci pohotovostní služby.

Pediatrické ambulance


Hospitalizace 

Plánované příjmy k hospitalizaci jsou mezi 16:00 a 17:00 hodinou včetně víkendů. Akutní příjmy provádí oddělení kdykoliv. 

Během přijetí lékař zjišťuje od doprovodu důležité údaje z rodinné anamnesy, informace o vývoji a prodělaných chorobách pacienta a okolnosti onemocnění, pro které je přijímán. Z dokladů jsou nutné: průkaz zdravotní pojišťovny, zdravotní průkaz a občanský průkaz doprovodu i dítěte nad 15 let. Doprovod – zákonný zástupce je seznámen s důvodem hospitalizace a je mu předložen k podpisu příslušný formulář.

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno si před některými výkony a službami vyžádat souhlas zákonných zástupců nezletilého pacienta. Jedná se např. o tyto výkony: transfuze krve; očkování; lumbální punkce; odběr pro genetické vyšetření či vyšetření metabolických vad; výkony fibroskopické; radiodiagnostické výkony - CT, magnetická rezonance, cystoradiografie, scintigrafie, vylučovací urografie; anestezie; chirurgické operace a repozice; gynekologické výkony.


Souhlas zástupce

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat souhlas zákonných zástupců nezletilého pacienta. Jedná se o následující:


Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.