Dětské oddělení

Péče

Dětské oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro děti a mladistvé od narození do 19 let, k tomu disponuje dvaceti lůžky, z toho 14 pro děti, 6 pro jejich doprovod.

Spektrum péče

  • interní nemoci, respirační, kardiologické, nemoci trávicí a močové soustavy
  • nemoci kožní, oční, ORL, neurologické a gynekologické
  • péče po úrazech a zákrocích chirurgických, ortopedických a urologických

Spolupracujeme nejen s kolegy z ostatních oddělení naší nemocnice, ale i s externími specialisty, kteří k nám na oddělení docházejí. Neméně významná je i spolupráce s vyšším klinickým pracovištěm – Dětskou klinikou FN Plzeň.

V souladu s rozvojem ambulantních diagnostických možností došlo ke snížení počtu hospitalizovaných dětí i ke zkrácení doby léčení pacientů na našem oddělení, průměrná ošetřovací doba je 2 - 4 dny. K tomu přispívá i možnost pobytu jednoho z rodičů u dětí mladších 6 let. U dětí nad 6 let věku je hospitalizace doprovodu možná za úhradu a dle obsazenosti lůžek. Oddělení naplňuje ustanovení Charty práv hospitalizovaného dítěte.

Tým dětských lékařů a sester ve spolupráci se sponzory a vedením nemocnice postupně vytvořil a dále rozvíjí pro nemocné děti co nejlepší podmínky pro pobyt na oddělení. Aby se u nás dětští pacienti cítili co nejlépe, spolupracujeme také se Zdravotními klauny, kteří nás navštěvují pravidelně každý měsíc.

F_2A2_0148


Tým

Vedení

Paduchova 2

MUDr. Jaroslava Paduchová
primářka

brozikova

Mgr. Radka Brožíková
vrchní sestra

Lékaři

MUDr. Zuzana Humlová

MUDr. Robert Nekl

MUDr. Alexandra Katrušinová

MUDr. Zuzana Hanušová

MUDr. Martina Machová

MUDr. Hana Perková, MBA

 

Nelékařští zdravotníci

O naše dětské pacienty pečují odborně erudované / diplomované zdravotní sestry.


Kontakt

oddělení 371 762 110 detske@rokycany.nemocnicepk.cz
primářka 371 762 100 jaroslava.paduchova@rokycany.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 371 762 102 radka.brozikova@rokycany.nemocnicepk.cz
lékaři 371 762 103
ambulance 371 762 113

Oddělení

Dětské oddělení RN má k dispozici 14 lůžek pro děti a 6 pro jejich doprovod. Jeden pokoj je vybaven pro akutní a závažné případy vyžadující zvýšenou péči (nebulizace, monitory vitálních funkcí). K monitoraci dětí má dále k dispozici baby senzory pro kojence nebo kamerou sledovaný pokoj kojenců a batolat. 

Lůžková stanice se nachází v 1. patře lůžkového traktu.

  

RN 1


Ambulance

Součástí oddělení jsou i ambulance – příjmová, odborné ambulance: kardiologická, neurologická, gastroenterologická, nefrologická a ordinace praktického lékaře. Lékařská a sesterská péče je zajištěna 24 hodin, od 15:30 do 7:00 hod. ranní v rámci pohotovostní služby.

Pediatrické ambulance


Hospitalizace 

Plánované příjmy k hospitalizaci jsou mezi 16:00 a 17:00 hodinou včetně víkendů. Akutní příjmy provádí oddělení kdykoliv. 

Během přijetí lékař zjišťuje od doprovodu důležité údaje z rodinné anamnesy, informace o vývoji a prodělaných chorobách pacienta a okolnosti onemocnění, pro které je přijímán. Z dokladů jsou nutné: průkaz zdravotní pojišťovny, zdravotní průkaz a občanský průkaz doprovodu i dítěte nad 15 let. Doprovod – zákonný zástupce je seznámen s důvodem hospitalizace a je mu předložen k podpisu příslušný formulář.

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno si před některými výkony a službami vyžádat souhlas zákonných zástupců nezletilého pacienta. Jedná se např. o tyto výkony: transfuze krve; očkování; lumbální punkce; odběr pro genetické vyšetření či vyšetření metabolických vad; výkony fibroskopické; radiodiagnostické výkony - CT, magnetická rezonance, cystoradiografie, scintigrafie, vylučovací urografie; anestezie; chirurgické operace a repozice; gynekologické výkony.


Souhlas zákonného zástupce nezletilého

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat souhlas zákonných zástupců nezletilého pacienta. Jedná se o následující:


Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.