ARO - anesteziologicko-resuscitační odd.

Péče

Provádíme celková či místní znecitlivění u chirurgických, traumatologických, ortopedických, urologických a gynekologických výkonů. Dále celková znecitlivění u léčebných výkonů na interním oddělení - úpravy poruch srdečního rytmu. Ve spolupráci s lékaři příslušných oddělení též zajišťujeme a řídíme neodkladnou resuscitaci (oživování) a rozšířenou resuscitaci na všech odděleních nemocnice.

Konsiliárně se podílíme na komplexní resuscitační léčbě, včetně umělé plicní ventilace u pacientů ošetřovaných na jednotce intenzivní péče. V rámci konsiliárních vyšetření případně též pro všechny pacienty nemocnice zajišťujeme periferní nebo centrální žilní aplikaci léků a umělé výživy.

Zavádíme také speciální katetry (hadičky) v oblasti páteře (v epidurálním prostoru), kterými se pak aplikují léky silně tlumící bolesti. Týká se to hlavně některých pooperačních stavů, nádorových onemocnění, úrazů dolních končetin, ischemických chorob dolních končetin a dalších. 

Při operačních výkonech v dolních partiích břicha a na dolních končetinách nabízíme pacientům ve velké míře výběr mezi celkovým znecitlivěním (nitrožilní aplikace anestetik + inhalace anesteziologických plynů) a centrální místní znecitlivění (aplikace anestetika do prostoru s mozkomíšním mokem v oblasti bederní páteře). 

ARO Rokycanské nemocnice ročně provede okolo 1 500 znecitlivění. Jeho provoz je zajištěn 24 hodin denně. 

2012174032-1-anesteze-1

Tým

Vedení

Syslová MUDr. - kopie

MUDr. Markéta Syslová
primářka

marketa.syslova@rokycany.
nemocnicepk.cz
 

pad

Hana Půhoná
vedoucí sestra

Lékaři

MUDr. Josef Perk

MUDr. Libuše Vyhnalová

MUDr. Lubomír Fictum


Kontakt

oddělení 371 762 153
primář 371 762 150 marketa.syslova@rokycany.nemocnicepk.cz
vedoucí sestra 371 762 152 hana.puhona@rokycany.nemocnicepk.cz

Oddělení

Oddělení ARO Rokycanské nemocnice nemá lůžkovou část. Lékaři a odborný personál oddělení mají v současné době k dispozici moderní operační sály vybavené špičkovou technikou a anesteziologickými přístroji.

Své zázemí včetně lékařského pokoje má ARO v přízemí budovy nemocnice (v místě kde je umístěna i JIP). Lékaři ARO pak většinou působí na operačních sálech a dalších odděleních nemocnice.

Plánek nemocnice


Ambulance

Anesteziologická ambulance provádí předoperační vyšetření u rizikových pacientů na základě doporučení indikujícího operatéra.

Anesteziologická ambulance


Informovaný souhlas pacienta

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat informovaný souhlas pacienta nebo zákonných zástupců nezletilého pacienta. Jedná se o následující:


Ke stažení

V rámci předoperačního vyšetření obdrží pacienti formulář týkající se výkonů ARO. Pouze jej ale předají svému ošetřujícímu / obvodnímu lékaři, který už za ně zařídí vše potřebné.

Oddělení ARO samostatně neposkytuje žádné služby placené pacienty. Případné platby (například u interrupcí) jsou zahrnuty v placených výkonech jiných oddělení nemocnice.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.