ARO - anesteziologicko-resuscitační odd.

Péče

Provádíme celková či místní znecitlivění u chirurgických, traumatologických, ortopedických, urologických a gynekologických výkonů. Dále celková znecitlivění u léčebných výkonů na interním oddělení - úpravy poruch srdečního rytmu. Ve spolupráci s lékaři příslušných oddělení též zajišťujeme a řídíme neodkladnou resuscitaci (oživování) a rozšířenou resuscitaci na všech odděleních nemocnice.

Konsiliárně se podílíme na komplexní resuscitační léčbě, včetně umělé plicní ventilace u pacientů ošetřovaných na jednotce intenzivní péče. V rámci konsiliárních vyšetření případně též pro všechny pacienty nemocnice zajišťujeme periferní nebo centrální žilní aplikaci léků a umělé výživy.

Zavádíme také speciální katetry (hadičky) v oblasti páteře (v epidurálním prostoru), kterými se pak aplikují léky silně tlumící bolesti. Týká se to hlavně některých pooperačních stavů, nádorových onemocnění, úrazů dolních končetin, ischemických chorob dolních končetin a dalších. 

Při operačních výkonech v dolních partiích břicha a na dolních končetinách nabízíme pacientům ve velké míře výběr mezi celkovým znecitlivěním (nitrožilní aplikace anestetik + inhalace anesteziologických plynů) a centrální místní znecitlivění (aplikace anestetika do prostoru s mozkomíšním mokem v oblasti bederní páteře). 

ARO Rokycanské nemocnice ročně provede okolo 1 500 znecitlivění. Jeho provoz je zajištěn 24 hodin denně. 

2012174032-1-anesteze-1

Tým

Vedení

F_2A2_0608

MUDr. Josef Perk
primář

pad

Hana Půhoná
vedoucí sestra

Lékaři

MUDr. Petr Hruška

MUDr. Markéta Syslová

MUDr. Libuše Vyhnalová

MUDr. Dana Ulrichová

MUDr. Ludmila Horáková


Kontakt

oddělení 371 762 153
primář 371 762 150 josef.perk@rokycany.nemocnicepk.cz
vedoucí sestra 371 762 152 hana.puhona@rokycany.nemocnicepk.cz

Oddělení

Oddělení ARO Rokycanské nemocnice nemá lůžkovou část. Lékaři a odborný personál oddělení mají v současné době k dispozici moderní operační sály vybavené špičkovou technikou a anesteziologickými přístroji.

Své zázemí včetně lékařského pokoje má ARO v přízemí budovy nemocnice (v místě kde je umístěna i JIP). Lékaři ARO pak většinou působí na operačních sálech a dalších odděleních nemocnice.

Plánek nemocnice


Informovaný souhlas pacienta

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat informovaný souhlas pacienta nebo zákonných zástupců nezletilého pacienta. Jedná se o následující:

Ke stažení

V rámci předoperačního vyšetření obdrží pacienti formulář týkající se výkonů ARO. Pouze jej ale předají svému ošetřujícímu / obvodnímu lékaři, který už za ně zařídí vše potřebné.

Oddělení ARO samostatně neposkytuje žádné služby placené pacienty. Případné platby (například u interrupcí) jsou zahrnuty v placených výkonech jiných oddělení nemocnice.

Zápatí - další informace

Kontakt

Rokycanská nemocnice, a. s.
Voldušská 750, 337 01 Rokycany
IČO: 26360900 DIČ: CZ26360900

zobrazit na mapě

+420 371 762 111

ESF

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.