JIP - jednotka intenzivní péče

Péče

Jednotka intenzivní péče RN funguje jako mezioborová. Zajišťuje centrálně  péči o pacienty v ohrožení života nebo se selháváním základních životních funkcí. Jedná se zejména o stavy interní (včetně neurologické péče), chirurgické (včetně urologické a úrazové péče) a gynekologické povahy. JIP není primárně zaměřena na dětské pacienty. 

Péče na našem oddělení zahrnuje především

 • monitorování vitálních funkcí invazivním i neinvazivním způsobem
 • oběhovou podporu
 • plicní ventilaci neinvazivní i invazivní
 • péči o dýchací cesty
 • diagnostiku šokových stavů
 • péči při bolesti na hrudi či břicha
 • předoperační a pooperační péči
 • umělou výživu
 • intoxikace
 • léčbu poruch vnitřního prostředí
 • hrudní drenáž
 • dočasnou kardiostimulaci

F_2A2_0983

   

Oddělení JIP dále zajišťuje následnou hospitalizaci pacientů v komplikovaném stavu primárně léčených na klinickém pracovišti (např. komplikované pooperační stavy, pacienti po intervencích na srdečních cévách). 

Pro potřeby ostatních oddělení poskytuje JIP konsiliární činnost u hospitalizovaných pacientů (zavádění centrálních žilních katetrů, proplach portů, péče o pacienty s tracheostomií).


Tým

Vedení

Radova

MUDr. Naděžda Radová
zastupující primářka

F_2A2_0622

Mgr. Pavla Matějková
vrchní sestra

Lékaři

Pod odborným vedením vedoucí lékařky MUDr. Naděždy Radové působí na oddělení určení lékaři z interního a chirurgického oddělení RN.

Nelékařští zdravotníci

Na oddělení jsou trvale přítomny svědomité a erudované zdravotní sestry a ošetřovatel. 


Kontakt

oddělení 371 762 325 jip@rokycany.nemocnicepk.cz
vedoucí lékařka 371 762 250 nadezda.radova@rokycany.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 371 762 252 pavla.matejkova@rokycany.nemocnicepk.cz

Oddělení

JIP má 9 monitorovaných lůžek. Z toho dvě umožňují provádění umělé plicní ventilace, která je poskytována obvykle na přechodnou dobu ve spolupráci s ARO. V případě potřeby dlouhodobé plicní ventilace jsou pacienti předáváni do péče na klinické pracoviště. 

Oddělení se nachází v přízemí v pravém křídle lůžkového traktu.

  

Plánek nemocnice

F_2A2_0969 


Návštěvy

Návštěvy pacientů a konkrétní hodiny návštěv pacientů hospitalizovaných na JIP závisí na zdravotním stavu pacienta a provozu oddělení. Vhodná je vždy telefonická domluva na oddělení 371 762 325.


Informovaný souhlas

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat informovaný souhlas pacienta nebo zákonných zástupců nezletilého pacienta. Jedná se o následující:


Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.