Chirurgické oddělení

Péče

Chirurgické oddělení RN poskytuje pacientům operační i neoperační léčbu v oborech všeobecná chirurgie, kolorektální chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie a ve spolupráci s externími spolupracovníky i v některých dalších oborech.

Předností naší chirurgie jsou krátké objednací doby k plánovaným operacím s možností volby termínu operace po individuální dohodě s operatérem. 

Všeobecná chirurgie

 • laparoskopické operace žlučníku
 • akutní operace pro náhlé příhody břišní
 • operace všech druhů kýl (klasicky, laparoskopicky)
 • operace křečových žil
 • operace prsu
 • operace při onemocnění řitního kanálu a konečníku (hemorhoidální uzle, praskliny, zánětlivá onemocnění)
 • diagnostika onemocnění travicího traktu
 • konzervativní, neoperační léčba onemocnění trávicího traktu, bolestí břicha
 • další chirurgické operace 

Kolorektální chirurgie (chirurgie střev a konečníku)

 • celé spektrum operací spadajících do této oblasti chirurgie, včetně výkonů nejvyšší obtížnosti, jakými jsou svěrač šetřící resekce u karcinomu konečníku a náhrady konečníku tenkým střevem u ulcerózní proktokolitidy a familiární polypózy tračníku, resekce strikturoplastiky a operace komplikovaných perianálních a anovaginálních píštělí u Crohnovy choroby

Traumatologie

 • široké spektrum úrazových operací se zaměřením na úrazy pohybového ústrojí
 • neoperační léčba některých druhů úrazů

F_2A2_0634

Ortopedie

 • ortopedické výkony
 • zaměření na artroskopické výkony na velkých kloubech včetně rekonstrukčních operací

Urologie

 • ve spolupráci s externími lékaři všechny typy urologických operací
 • běžné výkony, ale také výkony prováděné pracovišti vyššího typu i v České republice ojedinělou metodu operace prostaty pomocí laseru
 • konzervativní léčbu některých urologických onemocnění

   

Detailní popis plánované operace dostane pacient v rámci předoperační přípravy v takzvaném informovaném souhlasu, kde příslušný lékař vysvětlí průběh plánované operace a zodpoví případné dotazy. 

Chirurgové RN v roce 2019 provedli 1 258 operací. Hospitalizováno zde bylo 2 148 pacientů při průměrné ošetřovací době 3,9 dnů a využití lůžkové kapacity na úrovni 90 %. Ambulantně oddělení ošetřilo 19 154 lidí. 


Tým

Vedení

Sequens

MUDr. Richard Sequens, Ph.D.
primář

silueta ž

Bc. Eva Egermaierová
vrchní sestra

    
F_2A2_0888

MUDr. Jiří Plecitý
zástupce primáře
vedoucí lékař operačních sálů

veselap

Petra Veselá
vedoucí sestra opračních sálů

Lékaři

MUDr. Alexej Thöndel

MUDr. Mária Veselá

MUDr. Jiří Suda

MUDr. Karel Východský

MUDr. Luděk Sefzig

MUDr. Jan Honzík

MUDr. Diana Gisela Zabala Bishop Cabrera

MUDr. Lenka Křivancová

MUDr. Kateřina Čadová

MUDr. Ivana Chadimová

MUDr. Ladislav Petr

MUDr. Zdeněk Zenkl

MUDr. Miloslav Čechura

MUDr. Zděnek Klanc

MUDr. Božena Sůvová 

MUDr. Jiří Steiner

MUDr. Jiří Klečka, Ph.D.

MUDr. Jaroslav Fähnrich

MUDr. Vítězslav Vlk

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry, ošetřovatelky a sanitáři chirurgického oddělení RN popř. rehabilitační pracovníci. 


Kontakt

oddělení 371 762 304 chirurgie@rokycany.nemocnicepk.cz
primář 371 762 300 richard.sequens@rokycany.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 371 762 302 eva.egermaierova@rokycany.nemocnicepk.cz 
vedoucí lékař operačních sálů 371 762 315 jiri.plecity@rokycany.nemocnicepk.cz
vedoucí sestra operačních sálů 371 762 332 petra.vesela@rokycany.nemocnicepk.cz
lékaři 371 762 301, 371 762 303
lůžková stanice A 371 762 310
lůžková stanice B 371 762 320
ambulance 371 762 305, 371 762 306

Oddělení

Chirurgické oddělení má k dispozici celkem 30 lůžek na dvou lůžkových stanicích A a B. Každá z nich má kapacitu 15 lůžek. Čtyři pokoje jsou nadstandardní. Objednaní pacienti si je mohou rerezvovat na telefonu 371 762 310.

Oddělení chirurgie se nachází ve 3. podlaží lůžkového traktu nemocnice. Vstup je po schodišti nebo výtahy.

Součástí oddělení jsou rovněž ve 3. podlaží tři centrální operační sály vybavené špičkovou technikou. Jedná se o dva aseptické a jeden superaseptický sál, který je určený pro operace s vysokými nároky na sterilitu. Ve 4. podlaží je pracoviště sterilizace. Jeho služby nabízíme i dalším subjektům.

Plánek nemocnice

F_2A2_0711


Ambulance

Oddělení zajišťuje všeobecné, příjmové a odborné ambulance a poradny. Podrobnosti k ambulancím a ordinační hodiny jsou v sekci Ambulance.

Chirurgické ambulance


Hospitalizace 

Dostavte se určeného dne v rozmezí 8:00 - 10:00 hodin. K přijetí se hlaste u sestry v recepci, která je v přízemí nemocnice.

Doporučujeme Vám ponechat doma cenné věci (prstýnky, náušnice a pod.), větší obnos peněz, popřípadě vkladní knížky, protože za případnou ztrátu věcí nepřevzatých do úschovy chirurgické oddělení neručí. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční trezor.

Léky, které dlouhodobě užíváte, budete brát pravděpodobně i během hospitalizace, proto si je vezměte raději s sebou v originálních baleních na dobu nezbytně nutnou, spolu s údaji o jejich dávkování. K příjmu si prosím přineste výsledky nutných předoperčních vyšetření, zajištěných Vaším ošetřujícím praktickým lékařem (pokud není dohodnuto jinak).

Minimálně 10 dní před plánovanou operací nepoužívejte léky k ředění krve - po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Seznam věcí, které si vzít s sebou do nemocnice zde


Informovaný souhlas

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat informovaný souhlas pacienta nebo zákonných zástupců nezletilého pacienta. Jedná se o následující:

pro lůžkovou / hospitalizační část

 • Souhlas se zdravotním výkonem (operací)
 • Endoskopickém vyšetření tlustého střeva (kolonoskopie)
 • Endoskopickém vyšetření horní části trávicí trubice (fibroskopie)
 • Operace zlomenin kyčle
 • Operace tlustého střeva a konečníku
 • Operace arthroskopie
 • Operace varixů
 • Operace žlučových cest,  jater, slinivky
 • Operace žaludku, dvanáctníku, tenkého střeva
 • Operace nadledvin
 • Operace štítné žlázy a přístupných tělísek
 • Operace akutní břišní
 • Amputace končetin
 • Operace apendixu
 • Operace břišní kýly
 • Operace zlomenin dlouhých kostí
 • Operace žlučníku
 • Operace prsu
 • Operace tlustého střeva konečníku
 • Operace tříselné kýly
 • Transuretrální resekce prostaty
 • Operace prostaty laserem
 • Transureterální resekce nádoru močového měchýře
 • Hrudní drenáž
 • Ošetření ran
 • Excize kožní afekce(tumoru,névu,veruky apod.) hlavy a krku
 • Odstranění – excize –kožních nádorů
 • Operace hemmorhoidů
 • Uretrocystoskopie(UCSK)
 • Varikokéla
 • Incize a drenáž abscesu či hematomu
 • Operace hydrokély/spermatokély
 • Odstranění osteosyntetického materiálu
 • Transvesikální prostatektomie(TVPE)-klasická operace otevřenou cestou
 • Skrotální orchiektomie-odstranění varlete ze šourku
 • OUTI-optická uretrotomie
 • Frenuloplastika(operace zkrácené uzdičky předkožky)
 • Operace fimozy
 • Excize pilonidálního sinu

pro ambulantní část

 • Endoskopickém vyšetření tlustého střeva (kolonoskopie)
 • Endoskopickém vyšetření horní části trávicí trubice (fibroskopie)

pro klinické pracoviště (FN Plzeň)

 • vyšetřením CT
 • vyšetřením Magnetická rezonance
 • angiografie
 • ERCP
 • jícnová echokardiografie

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.