Sociální pobytová služba

Péče

Sociální pobytová služba je v naší nemocnici poskytována v souladu s § 52 zákona č. 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách). Využívají ji lidé, kteří již sice nepotřebují akutní nemocniční či jinou ústavní lékařskou péči, ale kvůli svému zdravotnímu stavu se nejsou schopni obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Nemohou být tak propuštěni ze zdravotnického zařízení (nemocnice), protože o ně nemůže nikdo pečovat, případně rodina nebo jejich blízcí nemají reálné možnosti, jak se o ně postarat. Služba je na oddělení poskytována do doby, než bude zabezpečena  rodinou nebo bude zajištěno poskytování terénních, ambulantních nebo pobytových sociálních služeb.

Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy uzavřené s klienty. Ti jsou vybíráni z řad osob, které sami nebo prostřednictvím svých blízkých požádají o poskytnutí této služby, jsou uvedeni v seznamu žadatelů a splňují zdravotní kritéria zavedená pro její poskytování.    

Naším cílem je poskytování kvalitní sociální služby klientům, která by jim především umožňovala

 • zachovat si na co nejvyšší úrovni svůj dosavadní způsob života
 • vyrovnat se změnami, které u nás ubytování přináší
 • udržovat si a rozvíjet přirozené vztahy s rodinou a okolím
 • zachovat si a zvyšovat soběstačnost v běžných úkonech 
 • rozvíjet duchovní potřeby klientů

Základem kvality poskytované služby a podpory je

 • kvalita řízená systémem standardů, směrnic a pravidel
 • odbornost pracovníků a spolupráce s odborným i pracovišti, institucemi a zařízeními

Komu je služba určena?

 • Cílovou skupinou našeho zařízení jsou především občané, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.
 • Je určena především seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, či těm, kteří se k tomuto věku blíží.

Komu služba není určena?

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči na lůžkovém oddělení,
 • osobám s infekčním onemocněním,
 • osobám, jež mohou ohrozit sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc,
 • osobám závislých na návykových látkách,
 • osobám závislých na alkoholu,
 • osobám s těžkým zrakovým postižením od narození

Mimo lůžkovou kapacitu je dalším limitem pro poskytování uvedených služeb i početní stav zdravotnického a sociálního personálu nemocnice, který je zajišťuje. Při plné obsazenosti všech lůžek je rozhodující pořadník potencionálních klientů. Do něj jsou zapisováni žadatelé – dosavadní hospitalizovaní pacienti, podle časového pořadí podání své žádosti. Lůžko je přidělováno též až po splnění ostatních předpokladů pro sjednání poskytování služeb.


Tým

Vedení

silueta_muz

MUDr. Pavel Čapek
vedoucí lékař

371 762 213

pavel.capek@rokycany.
nemocnicek.cz

silueta ž

Pavla Šlajsová
vrchní sestra

371 762 242

pavla.slajsova@
rokycany.nemocnicepk.cz
 

silueta ž

Kateřina Kohoutová Dikunová, DiS.
sociální pracovnice

371 762 460
773 772 855

katerina.kohoutova@
rokycany.nemocnicepk.cz

Nelékařští zdravotníci

Ošetřovatelské služby na sociálních lůžkách zajišťuje tým sester, sanitářů a ošetřovatelů pod vedením staniční sestry. Při vlastní práci, naplňování poslání a cílů zařízení, vychází mimo jiné z níže uvedených zásad

 • prioritní je vždy klient, jeho potřeby a zájmy
 • ohleduplný, vstřícný a laskavý přístup ke klientům
 • zachování lidské důstojnosti ve všech fázích života
 • základem je individuální přístup a plánování při respektování jejich práv
 • snahou všech pracovníků je dosáhnout co nejvyššího stupně soběstačnosti a nezávislosti klientů s využitím všech dostupných prostředků
 • rozvíjení a respektování citového života klientů a umožnění navazovat přátelské mezilidské vztahy, spolupráce s rodinami klientů
 • přiměřené aktivizování klientů k účasti na volnočasových aktivitách
 • využívání běžných služeb veřejnosti
 • svobodné uplatňování náboženského přesvědčení a aktivit s ním spojených

Kontakt

oddělení 371 762 210
vedoucí lékař
371 762 213 pavel.capek@rokycany.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 371 762 242 pavla.slajsova@rokycany.nemocnicepk.cz 
sociální pracovník 371 762 460, 773 772 855
(v pracovní dny od 8:00 do 14:30)
katerina.kohoutova@rokycany.nemocnicepk.cz

Oddělení

Oddělení má k dispozici celkem 20 lůžek a je součástí oddělení následné péče A v 1. patře RN a využívá komplexního technického a personálního vybavení této stanice.


Placené služby 

Cena poskytované péče činí 515,- Kč na den. Z toho 280,- Kč za ubytování a 235,- Kč za stravu 

Příspěvek na péči se odvíjí  ze skutečně přiznaného stupně závislosti na péči.


Doporučení 

Zájemci o sociální pobytové služby v Rokycanské nemocnici se mohou s žádostí o další informace a vysvětlení obrátit v v pracovní dny od 8:00  do 14:30 na sociální pracovnici - kontakt výše


Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.

× Jste s naší péčí spokojeni?
Prosíme, podělte se o vaše zkušenosti! Děkujeme.