Hematologicko-transfuzní oddělení

Péče

Hematologicko-transfuzní oddělení zajišťuje vyšetření a diagnostiku poruch krvetvorby, krevního srážení a krevních nádorových onemocnění včetně sledování a léčby pacientů s výše uvedenými stavy, zajišťuje konziliární služby pro ostatní pracoviště Rokycanské nemocnice. Nedílnou součástí oddělení je Odběrové centrum dárců krve.

Provádíme následující výkony

  • odběry žilní a kapilární krve
  • stanovení INR (Quick test) z prstu
  • vyšetření krvácivosti
  • terapeutické venepunkce
  • diagnostické punkce kostní dřeně
  • podávání transfuzních přípravků, krevních derivátů, infuzní terapie
  • aplikace i.m., s.c. injekcí

Příjem a průběh vyšetření pacientů v ambulanci

Do hematologické ambulance je nutné se objednat telefonicky na čísle 371 762 296 nebo osobně.

K prvnímu vyšetření přichází pacient většinou na doporučení svého praktického lékaře nebo jiného odborného lékaře. Po příchodu do ambulance odevzdejte doporučení sestře.

Téměř u všech pacientů následuje odběr vzorku krve na vyšetření krevního obrazu a další vyšetření podle potřeby. Laboratorní zpracování vzorku krve může trvat od 45 do 120 minut. Poté je pacient vyšetřen lékařem/kou hematologické ambulance.

Vyšetření INR (Quickův čas) z prstu

Naše ambulance je vybavena přístrojem k monitorování INR papírkovou metodou, bez nutnosti odběru krve ze žíly. Na vyšetření nemusíte být nalačno, s sebou si doneste žádanku o vyšetření INR.

Bude vám odebrána kapka krve z prstu a vzorek vaší krve bude ihned vyhodnocen. Výsledek s aktuální hodnotou INR se dozvíte za několik sekund po odebrání kapky krve z prstu.

Autotransfuze

Odběrové centrum HTO provádí autotransfuze, kdy si pacient před svou plánovanou operací daruje vlastní krev. 

Podrobnosti

Nábor do registru dárců kostní dřeně 

Odběrové centrum HTO provádí nábor dárců do registru dárců kostní dřeně.

Podrobnosti


Tým

Vedení

Dr. Padrtová

MUDr. Miroslava Padrtová
vedoucí lékařka

F_2A2_0602

Renata Rožánková
vrchní sestra

Lékaři

MUDr. Mája Švojgrová

MUDr. Alena Lavičková

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry a sanitářky hematologicko-transfuzního oddělení.


Kontakt

oddělení 371 762 296 hto@rokycany.nemocnicepk.cz
vedoucí lékařka 371 762 294 miroslava.padrtova@rokycany.nemocnicepk.cz
vrchní sestra
371 762 298 renata.rozankova@rokycany.nemocnicepk.cz
ambulance 371 762 297

Oddělení

Celé oddělení je nelůžkové. Nachází se v samostatném objektu za levým křídlem lůžkového traktu nemocnice.

Hematologická poradna / ambulance je přístupna přízemím hlavní nemocniční budovy přes spojovací chodbu a dále chodbou levého křídla lůžkového traktu (za zadními výtahy vlevo na konci chodby).

Odběrové centrum je přístupné zadním vchodem přes dvůr nemocnice (vlevo od hlavní budovy). Dárci mohou parkovat přímo u zadního vchodu. 

Plánek nemocnice

HTO1 


Ambulance

Podrobnosti k ambulanci a ordinační hodiny jsou v sekci Ambulance.

 


Informovaný souhlas

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat informovaný souhlas pacienta nebo zákonných zástupců nezletilého pacienta. Jedná se o následující:


Podpora

HTO v denním kontaktu nejužším způsobem spolupracuje s Fakultní nemocnicí Plzeň (Transfuzní oddělení FN Plzeň, Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň, Hematologicko-onkologické odd. FN Plzeň, Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň, Ústav lékařské genetiky FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a další) a s ostatními nemocnicemi v Plzeňském kraji (Klatovská nemocnice, Nemocnice Privamed aj.), s Českou hematologickou společností ČLS JEP, Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). 


Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.