Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopií

Dle platné legislativy má každý pacient právo nahlédnout do svazku zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření či hospitalizace v nemocnici. Pokud chce toto právo využít, je třeba postupovat podle níže uvedených informací.

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii?

Ze zákona může o dokumentaci požádat

Nahlížet do zdravotnické dokumentace mohou současně maximálně dvě osoby, například sám pacient a osoba blízká nebo dvě osoby blízké.

Jak lze žádat o dokumentaci?

Je třeba vyplnit Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů, opisů, kopií ze zdravotnické dokumentace. Formuláře lze získat na sekretariátu nemocnice, na sekretariátech lůžkových oddělení a je ke stažení níže ve stránce (dvě varianty).

Úřední osoby nechť postupují dle specifického postupu a žádosti (ke stažení níže).

Žádosti se přijímají osobně i poštou v sekretariátu nemocnice, v sekretariátech lůžkových oddělení (v případě absence sekretariátu u vrchní sestry oddělení) v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod nebo na recepci nemocnice. 

Kolik stojí pořízené kopie ze zdravotní dokumentace a jak zaplatit?

Platba je přijímána v hotovosti v pokladně Rokycanské nemocnice v pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.

Ceník služeb ke stažení zde (Ceník dalších služeb). 

Kdo bude přítomen u Vašeho nahlížení do dokumentace?

Po celou dobu nahlížení do zdravotnické dokumentace bude přítomen zdravotnický pracovník Rokycanské nemocnice, aby Vám případně mohl poskytnout rady týkající se administrativního vyřízení vašeho požadavku.

Ke stažení

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.