Žádáme rodiče dětí ve věku 5 až 11 let, aby k očkování nosili anamnestický dotazník

3. 1. 2022

VÝZVA K RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKU

Očkovací místo Rokycanské nemocnice stejně jako ministerstvo zdravotnictví nadále preferuje vzhledem ke specifikům věkové kategorie, aby očkování dětí ve věku 5 až 11 let probíhalo v ordinacích jejich praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD). Tito lékaři znají nejlépe své pacienty a vhodnost jejich očkování v reálném čase a naopak děti znají nejlépe je a jejich ordinace (podrobnosti zde). Protože ale víme, že ne všichni dětští praktici očkování plánují, nabízíme rodičům i možnost očkování dětí v našem OČM. Žádáme je ale, aby respektovali naše požadavky a zejména, aby k očkování přinesli vyplněný a lékařem potvrzený anamnestický dotazník. Bez souhlasu PLDD nebude očkování provedeno. Děkujeme za pochopení. 

Podmínky očkování dětí od 5 do 11 let v nemocnici

Očkování dětí od 5 do 11 let probíhá v OČM Rokycanské nemocnice od prosince. K vakcinaci jsou nezbytné tři kroky:

  • registrace dítěte na  registrace.mzcr.cz
  • po obdržení PIN2 (může trvat dny) vytvořit rezervaci na rezervace.mzcr.cz
  • přinést vyplněný a potvrzený anamnestický dotazník, kterým praktický lékař pro děti a dorost doporučí očkování resp. potvrdí vhodnost zařazení očkování s ohledem na zdravotní stav a očkovací kalendář dítěte. Bez rezervace a bez potvrzeného dotazníku nebude dítě naočkováno!

Proč se s očkováním dětí obracet primárně na praktické lékaře pro děti a dorost?

  • PLDD znají nejlépe své pacienty (jejich anamnézy, aktuální zdravotní stav, alergické reakce, očkovací kalendář dalších vakcín aj.) a naopak děti znají je a jejich ordinace, které jsou uzpůsobené péči o dětské pacienty.
  • K očkování v očkovacím centru bude muset PLDD vyplnit anamnestický dotazník, kterým schválí očkování svého dětského pacienta. Formulář najdete zde a platí pro všechna uvedená OČM. 
  • Kapacity očkovacích míst jsou vytíženy očkováním i dalších věkových skupin, mezi nimiž dominují posilující dávky pro chronické pacienty a osoby nad 50 let, což jsou jedny z hlavních rizikových skupin a jejich vakcinace je v boji s pandemií zcela zásadní.
  • Nemocnice disponují omezeným počtem dětských lékařů. Přesunout je na OČM bude na úkor jiné péče např. na lůžkových odd. nebo ve specializovaných ambulancích.
  • Vzhledem k současné vlně pandemie a počtu covidově nemocných v lůžkové péči, mají nemocnice minimální personální rezervy, které by vyčlenily na už tak kapacitně zatížená očkovací místa.

Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.