Nemocnice se vrací k běžnému provozu. Obnovila plánované operace i ambulantní péči o neakutní pacienty

22. 4. 2020

AKTUALITA, OBNOVA PÉČE

Rokycanská nemocnice se od tohoto týdne vrací k běžnému provozu a začíná opět poskytovat péči i pacientům, jejichž léčbu či ošetření bylo možné v uplynulých dnech dočasně posunout. Od pondělí začaly ambulantní provozy a poradny opět ošetřovat a vyšetřovat všechny i tzv. neakutní pacienty, ožila ambulantní část rehabilitačního oddělení a od úterka se zahájily i plánované operace. S nimi se opět zvýší i spotřeba krve.

Dle dosavadního testování je Rokycansko, co do počtu a míry pozitivně testovaných na nákazu koronavirem, jednou z nejméně postižených oblastí v Plzeňském kraji. Proto jsme se mohli vrátit k běžnému provozu relativně rychle,“ říká ředitel nemocnice Jaroslav Šíma s tím, že ale nadále přetrvávají důležitá epidemiologická opatření.

Opatření

„Před vchodem monitorujeme pacienty a provádíme triáž na pacienty bez příznaku nemoci Covid-19 a na pacienty suspektní, u nich je patrné nějaké riziko nákazy. Ti jsou ošetřováni ve speciální ambulanci. Zároveň platí, že pokud to není nezbytně nutné, neměli by nás navštěvovat pacienti s nařízenou karanténou,“ doplňuje ředitel.

Zpřísněná bezpečnostní opatření bude dodržovat i personál. Ten bude nadále používat ochranné prostředky a pomůcky, a pokud to nebude pro ošetření nezbytně nutné, bude minimalizovat přímý kontakt s pacientem. 

Z důvodu bezpečnosti zdravotníků bude každý operovaný pacient před plánovanou operací odebrán a testován na nákazu koronavirem. Výsledky by měla mít nemocnice v řádech hodin. Pokud by byl u pacienta výsledek testu pozitivní, bude operace dále odložena (netýká se akutních neodkladných operací).

Ambulance

Ambulance a poradny byly v provozu i v uplynulých dnech a týdnech. Ošetřovaly ale pouze pacienty s akutními zdravotními potížemi. Od pondělí 20. dubna mohou opět přicházet i další pacienti tzn. chroničtí, na kontroly, ke konzultacím apod. Je ale doporučeno se předem telefonicky domluvit, nebo kde je to nutné, objednat.

Rehabilitace

Rehabilitační oddělení ošetřovalo po dobu hlavních epidemiologických opatření hospitalizované pacienty. Ambulantní procedury byly pozastavené. Od pondělí 20. dubna se opět obnovují. „V minulém týdnu jsme začali obvolávat pacienty a domlouváme s nimi postupně náhradní termíny neuskutečněných terapií a v nejbližších dnech začneme přijímat i nové pacienty,“ říká Jaroslav Šíma

Plánované operace

Chirurgické oddělení provádělo všechny akutní neodkladné operace, při nichž by prodlením docházelo ke zhoršení zdravotního stavu. V úterý 21. dubna se začaly provádět i plánované neakutní výkony a to menšími zákroky a od příštího týdne se vrátí i tzv. velká operativa. „Pacienti, kterým byl zákrok odložen, nás nemusí sami od sebe kontaktovat. Budeme volat my je a nabízet jim nejbližší možné termíny. Zároveň už nabízíme předoperační vyšetření a termíny i novým pacientům. Jsme připraveni v nejbližších dnech plán operací dle potřeby zhustit,“ doplňuje ředitel.

Dárcovství krve

S obnovením plánované operativy souvisí i vyšší spotřeba krve. Odběrové centrum proto vyzývá dárce, kteří se cítí být zdraví a splňují současná zpřísněná opatření pro dárce, aby se stejně jako nemocnice vrátili k běžnému režimu dárcovství a začali opět darovat v obvyklé frekvenci. „A samozřejmě opakovaně děkujeme všem, kteří se nezalekli té situace a darovali krev i v těch uplynulých dnech,“ říká vedoucí lékařka odběrového centra Mája Švojgrová s tím, že pracoviště i nadále ponechává v platnosti opatření chránící samotné dárce. Více zde: www.rokycany.nemocnicepk.cz/krev/ 


Zpět

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.