Kraj chystá postupnou rekonstrukci Rokycanské nemocnice

26. 6. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Rokycanskou nemocnici čeká v příštích letech nejrozsáhlejší rekonstrukce a modernizace v její historii. Rekonstrukce bude rozplánována do několika etap, které se budou realizovat postupně dle finančních možností kraje. Skutečná podoba rekonstrukce a přesnější finanční náročnost vyplyne z projektové dokumentace. V letošním roce je zatím v plánu úprava kotelny a ubytovny pro zdravotníky.

„Nemocnice v minulosti rekonstruovala jednotlivá pracoviště, kdy reagovala hlavně na jejich dílčí potřeby a vývoj daného typu péče. Nyní je ovšem třeba modernizovat nemocnici jako celek včetně inženýrských sítí a hlavně komplexního řešení dispozic a umístění oddělení, ambulancí i nezdravotnických provozů, aby vše lépe odpovídalo aktuální struktuře nabízené péče a současným požadavkům moderní medicíny,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková.

Na základě tohoto požadavku vznikla v první polovině roku odborná studie využití hlavní nemocniční budovy. Zabývala se nejen rekonstrukcí, ale i variantou výstavby celého nového objektu ve volné části nemocničního areálu. Tato alternativa se ale ukázala jako méně výhodná. Stavební ruch by více narušil chod nemocnice, pobyt hospitalizovaných pacientů i dopravní obslužnost nemocnice. A výstavba by oproti rekonstrukci byla zhruba o 200 milionů korun dražší. Navíc nová nemocnice by nemusela být dokončena dříve než postupná rekonstrukce současného objektu.

„Na základě provedené studie byla hlavní budova vyhodnocena jako vhodná k rekonstrukci pro zdravotnický provoz odpovídající dnešním požadavkům z hlediska legislativy i provozních standardů. Bude možné provádět stavební práce postupně za provozu jen s částečnými omezeními, jako se to děje například i ve Stodské nemocnici,“ odůvodnila variantu rekonstrukci náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Marcela Krejsová. „Realizace bude možná v případě, že rozpočet Plzeňského kraje finanční zátěž unese, což znamená, že jiné rozpočtové oblasti se některých svých nároků zřejmě budou muset vzdát,“ dodala náměstkyně Marcela Krejsová.

Návrh na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce bude rada schvalovat na nejbližších jednáních. Hotová by mohla být koncem roku. Z dokumentace projektu vyplynou konkrétní etapy a časová náročnost projektu. Studie předpokládá pět etap s možností rozložení na pět až šest let a náklady odhaduje na necelých 400 milionů korun. Fakticky ale vyplynou až z veřejných zakázek na zhotovitele stavby. Tyto se budou vypisovat až s ohledem na finanční možnosti kraje, popř. dotační tituly EU nebo státního rozpočtu.

Usnesení rady koresponduje s koncepcí rozvoje Rokycanské nemocnice zpracovanou Nemocnicemi Plzeňského kraje, která počítá se zachováním akutní péče a rozšířením následné péče a rehabilitace. „K tomu potřebujeme odpovídající prostředí, které bude uživatelsky vstřícné k poskytování kvalitních zdravotnických služeb a zároveň bude i provozně efektivní. Věřím, že rekonstrukce začne již v příštím roce. Město i okres si zaslouží nemocnici splňující nároky 21. století,“ říká ředitel nemocnice Jaroslav Šíma

Stavební práce čekají nemocnici už letos. Kromě rekonstrukce totiž radní v pondělí 24. června schválili i vypsání zakázky na rekonstrukci kotelny. „Jedná se o zrušení parních kotlů a instalaci kongenerace a zároveň o výměnu páteřních rozvodů tepla. Tato investice je nezbytná pro zajištění dalšího vytápění nemocnice,“ doplňuje náměstkyně Marcela Krejsová.


Zpět

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.