Nákup a modernizace vybavení zdravotnického zařízení Rokycanské nemocnice, a. s.

Rokycanská nemocnice, a.s. byla úspěšným žadatelem a příjemcem dotace ze strukturálních fondů ERDF z III. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Projekt byl zaměřen na částečně nové vybavení RTG oddělení a jeho modernizaci- digitalizaci provozu a dále na nové vybavení mezioborové JIP monitorovací soustavou.

Dotace ve výši cca 20 milionů byla použita na nákup skiagraficko-skiaskopické sklopné stěny, na přímou digitalizaci tohoto nového zařízení a na nepřímou digitalizace stávajícího RTG přístroje. Dále bylo nakoupeno 9 pacientských a jeden centrální monitor na JIP.

Ve výběrovém řízení uspěla firma Hospimed, která byla generálním dodavatelem a kompletářem celé investiční zakázky, rozsáhlý projekt digitalizace provedla firma Siemens.

Smlouva s úřadem regionální rady byla podepsána v lednu 2008, realizace byla započata v srpnu 2008 po proběhlém výběrovém řízení a dokončení stavební připravenosti pro instalaci nových přístrojů. Stavební část projektu byla zajištěna z finančních prostředků poskytnutých Plzeňským krajem. K předání a zahájení zkušebního provozu došlo 14.12.2009, k oficiálnímu otevření zrekonstruovaného provozu došlo 14.3.2010.

Digitalizace provozu RTG oddělení přináší zásadní kvalitativní změnu v dosavadních pracovních postupech. Odpadá vyvolávání a zhotovování klasického snímku a nahrazuje jej digitální elektronický snímek, který je možné prohlížet ihned po provedené expozici RTG přístrojem. Je uchován v archivačním systému PACS a je možno jej kdykoli zobrazit, sdílet s lékaři celé nemocnice, odesílat s pacientem na jiné pracoviště, tisknout, uložit na přenosové archivační médium (CD, DVD) apod.

Projekt je určen ke zlepšení zdravotní péče poskytované pacientům celého okresu Rokycany a přilehlých oblastí, všem ambulantním i ležícím pacientům, návštěvníkům ambulancí LPS. Moderní přístroje s kontrolovanými parametry jsou zárukou šetrného vyšetření, špičková technologie zajišťuje další diagnostickou práci s elektronickým obrazem. Možné sdílení výsledku vyšetření zase umožní v případě nutnosti okamžitou konsultaci s jinými klinickými pracovišti. Archivace snímků dává možnost na pracovišti vybaveném systémem PACS vyvolat snímek staršího data pořízený úplně jinde k případnému srovnání nebo posouzení dynamiky choroby či hojení.

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.