Do ordinací praktika pro děti a dorost přijímáme nové pacienty

REGISTRACE PACIENTŮ

Ordinace praktického lékaře pro děti dorost, které provozuje Rokycanská nemocnice Hrádku a v Rokycanech přímo v nemocnici, přijímají nové pacienty. Rodiče mohou registrovat jak novorozence, tak i děti a mládež do 19 let věku. Propojení ordinací s nemocnicí umožňuje vyšší benefity péče a velký rozsah ordinačních hodin s dostatečnou kapacitou obou ordinací a prakticky denní možnost telefonických konzultací akutních stavů.     

Ordinace PLDD - Hrádek

  • U Svobodáren 177  |  720 044 401

Ordinace PLDD - Rokycany

  • Voldušská 750 (nemocnice)  |  371 762 110 

Co nabízíme?

  • Přijímáme jak novorozence (prvoregistrace), tak i děti a mládež do 19 let, např. z důvodu přistěhování z jiné spádové oblasti.
  • ¨Provoz ambulancí je od pondělí do pátku. Ambulance mají dostatečné kapacity. V případě potřeby lze ordinační dobu rozšířit.
  • Ordinace mají nadstandardní a moderní přístrojové vybavení a jsou velmi dobře zásobeny léky pro řešení akutních stavů.  
  • Telefonické konzultace akutních stavů jsou možné denně (o víkendu se sloužícími lékaři na dětském odd. nemocnice). 
  • Ordinace nabízí standardní péči ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (např. řešení akutních stavů, konzultace, preventivní péče, pravidelné preventivní prohlídky, vydávání potvrzení o zdravotním stavu aj.)
  • Specializovaná pediatricá péče (dětská nefrologie, dětská gastroenterologie) a velmi dobrá dostupnost komplementárních vyšetření např. sono, laboratorní, rentgenové a vyšetření specialistů (např. v oborech ORL, oční, chirurgie, ortopedie, kožní aj.)
  • Návaznost na klinickou péči 

do péče

Zápatí - další informace

ESF EU - kopie MMR

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.