Akreditovaná pracoviště

Rokycanská nemocnice je zařízením akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR pro získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře i nelékařských zdravotnických povolání. 

Nemocnice má akreditaci...

Seznam akreditovaných oborů specializačního vzdělávání je uveden na www.mzcr.cz v sekci Pro odbornou veřejnost v kapitolách Věda a lékařská povolání nebo Ošetřovatelství a nelékařská povolání.

Seznam akreditací – LÉKAŘI

obor typ akreditovaného pracoviště  platnost akreditace do ...
Interní

I. typ

11.2024
Chirurgie

I. typ

11.2024
Praktický lékař pro dospělé

v plném rozsahu

6.2022
Rehabilitační a fyzikální medicína

I. typ

5.2022

Seznam akreditací – NELÉKAŘSKÝ ZDRAV. PERSONÁL

obor typ akreditovaného pracoviště  platnost akreditace do
Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v interních oborech

praktická část OM1, OM2, OM3

12.2023

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.