Transfuzní oddělení krajských nemocnic mají letos rekordní počet prvodárců

2. 11. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

Transfuzní oddělení Rokycanské a Klatovské nemocnice zaznamenávají letos rekordní počet nových dárců krve. Zatímco loni přišly do obou odběrových center dohromady tři stovky takzvaných prvodárců za celý kalendářní rok, letos byla hranice tří stovek překonána už v polovině října. Dobrá zpráva pro všechny nemocnice v kraji: Tradiční dárci krve, lidé středního věku, mají své pokračovatele.

 

„Prvodárci se nejčastěji stávají děti našich dlouhodobých dárců, když začnou chodit dávat krev právě s rodiči. Dále jsou to kamarádi a kolegové z práce našich dárců, kteří s nimi začnou chodit a vytvoří se jakési pracovní kolektivy dárců. A do třetice jsou to studenti středních škol, kteří se sami nebo s vyučujícím dohodnou, že nás navštíví společně. A někteří u toho zůstanou,“ říká lékařka rokycanského odběrového centra Mája Švojgrová s tím, že právě osm studentů rokycanského gymnázia, kteří přišli poprvé darovat krev na začátku října, znamenali překonání loňské hranice 69 prvodárců.   

Transfuzní oddělení Klatovské nemocnice má k dnešku už 260 prvodárců, o deset více než za celý loňský rok. „Je pravděpodobné, že jich letos budou tři stovky, což je nejvíce za několik posledních let. Zřejmě pomáhá větší osvěta a fakt, že mladí lidé si stále víc uvědomují společenskou odpovědnost,“ říká vedoucí lékařka klatovského transfuzního oddělení Jana Zítková.

Lékařky nicméně vyzývají, aby nad dárcovstvím krve uvažovali i další lidé. Mladí dárci jsou pro transfuzní oddělení, nemocnice i české zdravotnictví velmi důležití. Průměrný věk dárců totiž v uplynulých letech rostl. Lidé do třiceti let tvoří zpravidla jen 20 až 25 procent dárců. Nejčastějšími dárci jsou lidé ve věku kolem 45 až 50 let. Po dosažení padesátky už někteří dárci postupně přestávají například i ze zdravoních důvodů chodit. Darovat krev lze pak nejvýše do věku 65 let.

Obě nemocnice evidují přes 3200 pravidelných dárců krve (RN cca 1300, KN cca 1900) a loni provedly 7,5 tisíce odběrů (RN cca 2800, KN cca 4700), při nichž nabraly 3300 litrů krve.

Odběrová centra jsou přímo v nemocnicích, ale klatovská transfuzka provádí odběry i takzvaným výjezdním způsobem, kdy v předem avizovaných termínech navštěvuje tým TO ve spolupráci s Českým červeným křížem vybraná města na Klatovsku a Domažlicku. Krev z obou nemocnic využívají ji i nemocnice ve Stodu, Domažlicích, v Plzni, ale také v Praze. V Klatovské nemocnici se provádí i odběry plazmy. 

 

Kdo se může stát dárcem krve?

Darovat krev může každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let . Prvodárcem se může stát osoba nejvýše do 60 let věku.

Jak často lze darovat?

Darovat krev lze nejdříve po dvou měsících, ideálně však u mužů po třech a u žen po čtyřech měsících, tj. 4krát (muži) resp. 3krát (ženy) do roka.

Jak často lze darovat plazmu?

Plazmu lze darovat již po 14 dnech od předešlého odběru. 

Lze kombinovat darování krve a plazmy?

Ano, a řada dárců tak v Klatovech činí. Interval mezi darováním krve a následně plazmy je minimálně jeden měsíc.  Interval mezi darováním plazmy a následně krve může být jen pár dnů. 

Je vícenásobné darování krve nějak odměňováno?

Vícenásobné dobrovolné dárcovství krve ale i plazmy je odměňováno plaketami Prof. MUDr. Jana Jánského, jejichž držitelé získávají od měst, krajů či obcí různá zvýhodnění. Odběr plazmy v Klatovské nemocnici je na vyžádání dárce honorován finanční odměnou. V takovém případě se ale odběr nezapočítává jako dobrovolný. Darování krve a plazmy je ale především věcí společnské odpovědnosti. Poskytnou krev či plazmu je pro zdravého člověka drobnost. Vážně zraněným nebo nemocným lidem ale může zachránit život.  

Bližší informace

www.rokycany.nemocnicepk.cz/krev

www.klatovy.nemocnicepk.cz/krev


Zpět

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.